Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγυση των Αλλεργειών

       Ο Αλλεργειολόγος Δημήτρης Βούρδας ανέπτυξε σχεδόν ολήκληρο το περιέχομενο της αλλεργειολογίας μετά από μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση του θέματος.

Οι συνάδελφοι , στην συζήτηση που ακολούθησε, είχαν την ευκαιρία να λύσουν απορίες της καθ΄ ημέρας πράξης. Το μεγάλο κεφάλαιο της αλλεργείας απαιτεί πρωτίστως λεπτομερή λήψη του ιστορικού,

ο κ. Δημήτρης Βούρδας

   

 πριν διαγνωσθεί η αλλεργικής φύσης της αιτίας των ενοχλημάτων.Σε ορισμένες περιπτώσεις (αλλεργεία σε δήγμα εντόμου) απαιτείται απευαισθητοποίηση(ανοσολογική θεραπεία) .Το αφυλακτικό shock απαιτεί αδρεναλίνη (όχι κορτιζόνη)

 Τέλος η βραδυά έκλεισε με διεξίωση που παρέθεσε η UCB Pharma.

 

Kατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση

   Ο Καθηγητής Απ. Αχείμαστος εισήγαγε το ακροατήριο σε ότι νέο υπάρχει σχετικό με τους θεραπευτικούς στόχους και τα θεραπευτικά σχήματα για την υπέρταση, όπως αποδέχονται σήμερα η Αμερικανική (JNC 7) και Ευρωπαϊκή (ΕΕΥ) εταιρεία υπέρτασης. Οι δύο εταιρείες διαφοροποιούνται σε κάποια σημεία όπως συμφωνούν σε άλλα. Η επίπτωση της υπέρτασης, όμως, στα καρδιαγγειακά ,για παραδειγμα, συμβάματα διαφέρει και από χώρα σε χώρα. Οι ίδιοι επιβαρυντηκοί παράγοντες έχουν άλλη επίπτωση στον Ευρωπαϊκό βορρά και άλλη στον νότο. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη για ειδικότερες οδηγίες για κάθε χώρα. Έτσι η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης (ΕΕΜΥ) εξέδοσε κατευθυντήριες οδηγίες προσαρμοσμένες στα Ελληνικά δεδομένα οι οποίες περιλαμβάνονται στο καλαίσθητο τεύχος που απεικονίζεται.

  Πάντως για την ανεπίπλεκτη υπέρταση όλοι συμφωνούν στο όριο 140/80. Τα όρια κατεβαίνουν αν συνυπάρχει διαβήτης  στεφανιαία η νεφροπαρεγχυματική νόσος.

Κατά την έναρξη της αντιυπερτασικής αγωγής , αν δεν υπάρχει ιδιέταιρος λόγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε φάρμακο της πρώτης γραμμής : Διουρητικά, α-ΜΕΑ, Α Υ Α ΙΙ, β-αποκλειστές, ανταγωνιστές Ca.

  Τονίσθηκε η ανάγκη και ο τρόπος της συνδιασμένης θεραπευτικής αγωγής.

Ο Καθηγητής Απ. Αχείμαστος

 

          Ακολούθησε δεξίωση από την Servier.