ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΑΠ

Τα τελευταία χρόνια η ΧΑΠ γίνεται ολοένα συχνότερη αιτία θανάτου.Την στρατηγική που πρέπει ακολουθείται στην κλινική αντιμετώπιση του βρογχικού άσθματος και της ΧΑΠ, παρουσίασαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι, πνευμονολόγοι Ν. Καρβουνάς και Αικ. Δημάκου στην επιστημονική εκδήλωση του συλλόγου μας την Τρίτη 5 Μαρτίου 2002.

 
Το ενδιαφέρον στο ακροατήριο, κρατήθηκε αμείωτο μέχρι τέλους.Ακολούθησε ζήτηση όπου είχαμε την ευκαιρία να επιλύσουμε θέματα πρακτικής σημασίας.
 

Τονίσθηκε ο ρόλος των εισπνεομένων κορτικοστεροειδών ως πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση του βρογχικού άσθματος και οι παρατεταμένης δράσης β-διεγέρτες στην ΧΑΠ.

  Πρέπει να επιμένουμε στη διακοπή του καπνίσματος διότι αποδεδειγμένα παρατείνεται η επιβίωση στην ΧΑΠ αλλά βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής.

Η εκδήλωση έγινε στο Δημαρχείο Νικαίας , στην όμορφη αίθουσα που μας παραχωρεί ο φίλος και συνάδελφος Δήμαρχος

 
η κα Α.Δημάκου   Βασίλης Τράπαλης.   ο κ. Ν.Καρβουνάς

Ακολούθησε δείπνο σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής που παρέθεσε η GlaxoSmithKline την οποία ευχαριστούμε.